KV De Walden

Voorwaarden bij aanmelding lidmaatschap

1. Lidmaatschapsjaar

Het lidmaatschapsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

2. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Ieder lid wordt geacht in te stemmen met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Een kopie hiervan is op te vragen bij de secretaris.

3. Aanvang lidmaatschap

Ieder potentieel nieuw lid mag drie keer gratis mee trainen. Indien hij/zij besluit lid te worden is de datum waarop de eerste training na deze gratis trainingen plaatsvindt, de datum van aanvang lidmaatschap. 

4. Duur lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt telkens per 30 juni van elk jaar stilzwijgend verlengd met een lidmaatschapsjaar.

5. Wijziging lidmaatschap

Wijzigingen van spelend lid (senioren) naar niet-spelend lid (senioren), recreant (senioren) of rustend lid (senioren) kunnen alleen aan het einde van een lidmaatschapsjaar plaatsvinden. Wijzigingen van niet-spelend lid (senioren), recreant (senioren) of rustend lid (senioren) naar spelend lid (senioren) kunnen gedurende het lidmaatschapsjaar plaatsvinden. De contributie wordt herberekend en is van kracht met ingang van de eerstvolgende kalendermaand na wijziging.


6. Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd per 30 juni. Opzeggingen moeten vóór 1 mei schriftelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Bij een opzegging gedurende het lidmaatschapsjaar lopen de rechten en de verplichtingen door tot en met het eind van het lopende lidmaatschapsjaar, inclusief contributiegelden. 

7. Boetes
Boetes die als gevolg van het niet nakomen van gedragsregels door het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) worden opgelegd aan de vereniging worden doorbelast aan het betreffende lid die de overtreding heeft begaan. Onder een overtreding wordt verstaan een formele waarschuwing (zgn. gele of rode kaart).

8. Contributie
De contributie wordt maandelijks geïnd via automatische incasso. De contributiebedragen worden ieder jaar vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de website en via het verenigingsblad ‘Wâldpraat’. 

9. Vervoerverplichting/vrijwilligerstaken
Ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden zijn verplicht een bijdrage te leveren aan het vervoer bij uitwedstrijden. In het geval meerdere jeugdleden uit één gezin bij verschillende teams spelen, dan worden de ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers ingedeeld in het vervoerschema van alle teams. Tevens verwachten wij dat seniorenleden en ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden zich actief inzetten (binnen ieders mogelijkheid) voor de vrijwilligerstaken binnen de vereniging.

10. Wijzigingen persoonlijke gegevens
Wijzigingen in persoonsgegevens, adresgegevens, communicatiegegevens en bankrekeningnummer dienen te allen tijde en zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie via het e-mailadres ledenadministratie@kfdewalden.nl. 

Onze sponsoren
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies