KV De Walden

Bestuur en commissies

Het huidige bestuur van KF De Wâlden bestaat uit de volgende personen:

  • Richard Adema (voorzitter)
  • Susan Silvius (secretaris)
  • Theo Dijk (penningsmeester)
  • Jan Heeg
  • Afke Zijlstra

bestuur@kfdewalden.nl

Aanspreekpunt

Iedere commissie heeft een aanspreekpunt binnen het bestuur, te weten:

Richard Adema – Commissie Voorzieningen
Susan Silvius – Commissie communicatie en PR | Commissie G-korfbal
Jan Heeg – Technische Commissie | Scheidsrechterscommissie
Afke Zijlstra – Commissie ledenwerving | Commissie jeugdbeleid | Sponsorcommissie
Theo Dijk – Vrijwilligerscommissie | Activiteitencommissie
– Financiële administratie Dick Vellinga (penningmeester@kfdewalden.nl)
– Ledenadministratie Sierck Swart (ledenadministratie@kfdewalden.nl)

 

Contactpersonen

Via de contactpersonen kunnen de commissies vragen stellen aan het bestuur en vindt er een terugkoppeling plaats. Ook kunnen commissies aan de betreffende bestuursleden vragen een vergadering van de commissie of een gedeelte bij te wonen. Het initiatief kan ook door het betreffende bestuurslid zelf worden genomen.
Welke mensen zitting hebben in de verschillende commissies is te vinden in de onderstaande lijst:

Technische Commissie (Senioren):
Edgar Vellinga
Anton de Haan
technischecommissie@kfdewalden.nl

Commissie Jeugdbeleid:
Rinske Jager
Mirjam Faber
Arjan van der Werf
Eline Kinderman
Daniël de Grunt
Thomas Rozendal
Anja Wieling
commissiejeugdbeleid@kfdewalden.nl

Wedstrijdsecretariaat Senioren
Hilly Mosselaar
06 27 40 01 27
wedstrijdsecretariaatjunsen@kfdewalden.nl

Wedstrijdsecretariaat jeugd C t/m A
Wietske Fennema
06 54 27 07 26
wedstrijdsecretariaatjunsen@kfdewalden.nl

Wedstrijdsecretariaat jeugd F t/m D
Marije Jager
06 41 79 52 20
wedstrijdsecretariaatpup@kfdewalden.nl

Sponsorcommissie
Fennegje Benedictus
Froukje van der Meer
Jelske Vogel
Martine Poorte
Esther Zeinstra
Kor Mulder
Jantsje Bakker
Natasja Krook
sponsorcommissie@kfdewalden.nl

Scheidsrechterscommissie
Jan Heeg a.i.
Jan van der Veen
Bryan Juckers
Jelmer Radersma
Gert-Willem Bonnema
scheidsrechterscommissie@kfdewalden.nl

Voorzieningencommissie
Tytsjerk:
Rients Hempenius
Ondersteuning van:
Ulke Schotanus
Eelco Linthof

Oentsjerk:
Hedman Tjibbe Lei
Albert Kinderman
André Mosselaar

Ondersteuning van:
Hylco Hoekstra
Jelmer Groothof
Peter Kikkert
Siem de Haan
Sietze Fennema
Arie Duindam
Sikke v/d Bij
voorzieningen@kfdewalden.nl

Commissie G-korfbal
Jelmer Kerkhof
Fera Dam
Jorrit van Dijk
Mirthe de Vries
gkorfbal@kfdewalden.nl

Activiteitencommissie
Nynke Koster
Harm Groothof
Jelmer Kinderman
Anne-Loes Postma
Sietske Heeg
Anita Bakker
Jildou Koster
Marijke Venema
activiteiten@kfdewalden.nl

Communicatiecommissie

Redactie online nieuwsbrief
Baukje Heeg
Afke Zijlstra
Rieneke Radersma
Miriam Beintema
redactie@kfdewalden.nl

Website
Bastiaan de Boer
Baukje Heeg
Renie Koster
Miriam Beintema
website@kfdewalden.nl

Social media (Mediadames)
Baukje Heeg
Miriam Beintema

PR
Nathan Sprey
pr@kfdewalden.nl

Commissie Ledenwerving
Jinke Stoker
Mirjam Antonides
Sipke Durk Castelein
Bareld Bos
ledenwerving@kfdewalden.nl

Vrijwilligerscommissie
Pieter Hessel Adema
Anneke Zwart

Indeling kantinediensten Oentsjerk:
Menno Veninga

Kantinezaken en indeling kantinediensten Tytsjerk:
Harm Groothof
vrijwilligers@kfdewalden.nl

Onze sponsoren
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies