KV De Walden

Bestuur en commissies

Het huidige bestuur van KF De Wâlden bestaat uit de volgende personen:

  • Richard Adema (voorzitter)
  • Susan Silvius (secretaris)
  • Theo Dijk (financiën)
  • Jan Heeg
  • Afke Zijlstra

bestuur@kfdewalden.nl

Aanspreekpunt

Iedere commissie heeft een aanspreekpunt binnen het bestuur, te weten:

Richard Adema – Commissie Voorzieningen

Susan Silvius – Commissie communicatie en PR | Commissie G-korfbal

Theo Dijk – Vrijwilligerscommissie | Activiteitencommissie
Tevens aanspreekpunt voor financiële zaken en ledenadministratie (info@kfdewalden.nl) als tussenpersoon penningmeester Sierck Swart en bestuur.

Jan Heeg – Technische Commissie | Scheidsrechterscommissie

Afke Zijlstra – Commissie ledenwerving | Commissie jeugdbeleid | Sponsorcommissie

Contactpersonen

Via de contactpersonen kunnen de commissies vragen stellen aan het bestuur en vindt er een terugkoppeling plaats. Ook kunnen commissies aan de betreffende bestuursleden vragen een vergadering van de commissie of een gedeelte bij te wonen. Het initiatief kan ook door het betreffende bestuurslid zelf worden genomen.
Welke mensen zitting hebben in de verschillende commissies is te vinden in de onderstaande lijst:

Technische Commissie (Senioren):
Edgar Vellinga
Anton de Haan
technischecommissie@kfdewalden.nl

Commissie Jeugdbeleid:
Rinske Jager
Jildou Koster
Rienk van der Meer
Mirjam Faber
Arjan van der Werf
commissiejeugdbeleid@kfdewalden.nl

Wedstrijdsecretariaat Senioren
Hilly Mosselaar
06 27 40 01 27
wedstrijdsecretariaatjunsen@kfdewalden.nl

Wedstrijdsecretariaat jeugd C t/m A
Wietske Fennema
06 54 27 07 26
wedstrijdsecretariaatjunsen@kfdewalden.nl

Wedstrijdsecretariaat jeugd F t/m D
Marije Jager
06 41 79 52 20
wedstrijdsecretariaatpup@kfdewalden.nl

Sponsorcommissie
Sip Mulder
Froukje van der Meer
Jelske Vogel
Martine Poorte
Joke Stummel
Kor Mulder
sponsorcommissie@kfdewalden.nl

Scheidsrechterscommissie
Jan van der Veen
Bryan Juckers
Anne Koopmans
Gert-Willem Bonnema
scheidsrechterscommissie@kfdewalden.nl

Voorzieningencommissie
Tytsjerk:
Rients Hempenius
Ondersteuning van:
Ulke Schotanus
Eelco Linthof

Oentsjerk:
Hedman Tjibbe Lei
Albert Kinderman
André Mosselaar

Ondersteuning van:
Hylco Hoekstra
Jelmer Groothof
Peter Kikkert
Siem de Haan
Sietze Fennema
Arie Duindam
Sikke v/d Bij
voorzieningen@kfdewalden.nl

Commissie G-korfbal
Jelmer Kerkhof
Fera Dam
Jorrit van Dijk
gkorfbal@kfdewalden.nl

Activiteitencommissie
Nynke Koster
Harm Groothof
Kees van der Veen
Anneloes Postma
Sietske Heeg
Anita Bakker
activiteiten@kfdewalden.nl

Commissie Communicatie en PR

Redactie Wâldpraat:
Ties van Valen
Baukje Heeg
Afke Zijlstra
Rieneke Radersma
Dieneke de Boer
Miriam Beintema
Geanne Stummel
redactie@kfdewalden.nl

Commissie Online:
Bastiaan de Boer
Baukje Heeg
Renie Koster
Miriam Beintema
website@kfdewalden.nl

PR:
Nathan Sprey
pr@kfdewalden.nl

Vrijwilligerscommissie

Indeling kantinediensten Oentsjerk:
Menno Veninga

Kantinezaken en indeling kantinediensten Tytsjerk:
Anneke Venema
Harm Groothof
Atsje Bouma
vrijwilligers@kfdewalden.nl

Commissie Ledenwerving
Gerard de Haan
Mats van der Meer
Jinke Stoker
Angela de Klein
Mirjan Antonides
Annestien Andela
ledenwerving@kfdewalden.nl

Onze sponsoren
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies