KV De Walden

Bestuur en commissies

Het huidige bestuur van KF De Wâlden bestaat uit de volgende personen:

  • Lucas Talsma (voorzitter)
  • Susan Silvius (secretaris)
  • Jan Heeg
  • Richard Adema
  • Theo Dijk

bestuur@kfdewalden.nl

 

Aanspreekpunt

Iedere commissie heeft een aanspreekpunt binnen het bestuur, te weten:

Lucas Talsma –Scheidsrechterscommissie

Susan Silvius- Commissie Communicatie en PR

Jan Heeg – Technische commissie en jeugdbeleid | Voorzieningencommissie

Richard Adema – Sponsorcommissie | Activiteitencommissie | G-korfbal
Tevens aanspreekpunt voor financiële zaken als tussenpersoon penningmeester Sierck Swart en bestuur.

Theo Dijk –Vrijwilligerscommissie

Contactpersonen

Via de contactpersonen kunnen de commissies vragen stellen aan het bestuur en vindt er een terugkoppeling plaats. Ook kunnen commissies aan de betreffende bestuursleden vragen een vergadering van de commissie of een gedeelte bij te wonen. Het initiatief kan ook door het betreffende bestuurslid zelf worden genomen.

Welke mensen zitting hebben in de verschillende commissies is te vinden in de onderstaande lijst:

Technische Commissie (Senioren):
Edgar Vellinga
Nynke Venema
technischecommissie@kfdewalden.nl

Commissie Jeugdbeleid:
Mirjam Faber
Rinske Jager
Hessel Kinderman
Jildou Koster
Rienk van der Meer
Arjan van der Werf
commissiejeugdbeleid@kfdewalden.nl

Wedstrijdsecretariaat Senioren
Hilly Mosselaar
06 27 40 01 27
wedstrijdsecretariaatjunsen@kfdewalden.nl

Wedstrijdsecretariaat jeugd C t/m A
Joke Stummel
06 22 62 86 00
wedstrijdsecretariaatjunsen@kfdewalden.nl

Wedstrijdsecretariaat jeugd F t/m D
Marije Jager
06 41 79 52 20
marye.jager@gmail.com

Sponsorcommissie
Sip Mulder
Geanne Stummel
Sylvia Swart
Froukje van der Meer
Jelske Vogel
Sanne van Kammen
Joke Stummel
Kor Mulder
Rienk van der Meer
sponsorcommissie@kfdewalden.nl

Scheidsrechterscommissie
Jan van der Veen
Brian Juckers
scheidsrechterscommissie@kfdewalden.nl

Voorzieningencommissie
Tytsjerk:
Rients Hempenius
Ulke Schotanus
Eelco Linthof
rhempenius1948@gmail.com

Oentsjerk:
Hedman Tsjibbe Lei
Albert Kinderman
sjappie_hibbe@hotmail.com

Ondersteuning van:
Jan Zijlstra
Hylco Hoekstra
Siem de Haan
Arie Duindam
Sikke v/d Bij

G-korfbal
Jelmer Kerkhof
Fera Dam
Jorrit van Dijk

Activiteitencommissie
Sytske Hofstra – shofstra56@gmail.com
Nynke Koster – nynke09@hotmail.com
Hessel Kinderman – hesselki@hotmail.com
Harm Groothof – harmg1991@hotmail.com
Kees van der Veen – keesvanderveen@hotmail.com

Commissie Communicatie en PR

Redactie Wâldpraat:
Ties van Valen
Baukje Heeg
Afke Zijlstra
Rieneke Radersma
Dieneke de Boer
Miriam Beintema
Geanne Stummel
redactie@kfdewalden.nl

Website:
Bastiaan de Boer
Baukje Heeg
Renie Koster
Minne Veenstra
website@kfdewalden.nl

PR:
Nathan Sprey
nathansprey@gmail.com

Vrijwilligerscommissie

Indeling kantinediensten Oentsjerk:
Menno Veninga
menmveninga@hotmail.com

Kantinezaken en indeling kantinediensten Tytsjerk:
Anneke Venema
Harm Groothof
Atsje Bouma
annekevenema@hotmail.com

Onze sponsoren
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies