Agenda
30 mei
Pjuktoernooi | Sportveld Oentsjerk
17 mei
Schoolkorfbaltoernooi groep 5 t/m 8 | Sportveld Oentsjerk
8 maart
Spelmiddag + Schoolkorfbaltoernooi groep 1 t/m 4 | Sportcomplex Oentsjerk
Hoofdsponsors