Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden in zowel Oenkerk als Tietjerk op een centrale plaats bewaard. Voor Oenkerk is dit de bestuurskamer met contactpersoon Hedman Tjibbe Lei, tel. 06-83208328. In Tietjerk zijn de gevonden voorwerpen terug te vinden in scheidsrechterbox 1, contactpersoon Rients Hempenius 06-57343538.

De achter gelaten spullen worden minimaal 3 maanden bewaard

Hoofdsponsors