KV De Walden

Worstactie 2019

2 december 2019

Worstactie 2019 > wederom verkoop in Tytsjerk!

Het is alweer bijna zo ver! De feestdagen en dus de bijbehorende worstactie van KF De Wâlden staat weer voor de deur. Dit jaar is de worstactie gepland op maandag 9 en dinsdag 10 december 2019. Er mag op deze dagen gevent worden op de aangegeven routes tussen 17.30 – 21.30 uur.

De worsten kunnen opgehaald worden op maandag 9 december tussen 17.30 en 18.30 uur bij Ruurt Postma van It Aventoer (Wynzerdyk 20 in Oentsjerk). Ook de groepen die pas dinsdags de worsten gaan verkopen worden geacht de worsten op maandag op te halen. Mocht niemand van de groep in de gelegenheid zijn de worsten op dit tijdstip op te halen, kan er telefonisch een alternatief worden geregeld (het telefoonnummer van Ruurt is 06-30682766).

Het inleveren van het geld kan op maandag 9 of dinsdag 10 december plaatsvinden tot 21.30 uur bij Afke Zijlstra (de Greide 21 in Oentsjerk) of Jelske Vogel – van der Bij (Wylgekamp 39 te Tytsjerk).
Let op: gooi het geld niet in een envelop door de brievenbus, maar overhandig dit persoonlijk, zodat dit direct in jullie bijzijn geteld kan worden.

Verkooptips

Om de worstactie ook dit jaar weer tot een groot succes te maken, geven we jullie nog een aantal tips:

  • Benader buiten de aangegeven routes ook je familie, kennissen en collega’s (van je ouders).
  • Ga rond etenstijd op pad: dan zijn de meeste mensen thuis.
  • Bedank je klant altijd vriendelijk voor de aankoop en het steunen van de vereniging.

Prijs (let op de prijs is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren).

De prijs voor één pakje is € 3,50 (in een pakje zitten 4 worsten) en twee pakjes kosten € 6,00.

B aspiranten én voormalige leden van KC Tietjerk doen ook mee

Inmiddels alweer enige jaren draaien ook de B aspiranten mee in deze actie. Zij zijn allen ingedeeld bij volwassenen, die het voortouw nemen in deze actie. Doordat zij nu meedoen in deze actie, betekent dit dat zij in het voorjaar vrijgesteld zijn van de jeugdactie (voorheen de paaseitjesactie). Net als vorig jaar zijn ook de leden die voorheen lid waren van KC Tietjerk ingedeeld voor het verkopen van de worst in Tietjerk en omstreken.

Evaluatie

Net als vorige jaren zijn wij nog steeds benieuwd naar jullie ervaringen met de indeling/aantallen. Daarom wederom het verzoek: koppel jullie ervaringen terug aan Jelske of Afke zodat we ook volgend jaar weer als sponsorcommissie met een aantal tips vanuit de praktijk aan de slag kunnen.

Indeling en organisatie

Klik hier voor de indeling worstactie 2019. Van de leden waarvan de naam is onderstreept en vetgedrukt wordt gevraagd of zij contact op willen nemen met de andere leden in hun groep, om af te spreken wanneer er wordt gevent. Een groepsapp via Whatsapp aanmaken is hiervoor natuurlijk ideaal!

Indien je om wat voor reden dan ook niet op de aangegeven of afgesproken avonden kunt venten, kun je natuurlijk een vervanger regelen of ‘jouw aandeel’ van de te verkopen worsten op een ander moment apart van jullie groepje verkopen in de aangegeven wijken of binnen je eigen kennissenkring.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met één van de leden van de sponsorcommissie of stuur een mail naar: sponsorcommissie@kfdewalden.nl.

Namens de sponsorcommissie van KF De Walden,
Jelske Vogel – van der Bij (06-12339431) en Afke Zijlstra (06-53733185)

Onze sponsoren
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies