Wijziging totstandkoming D- en C-teams bij KF De Wâlden

24 mei 2018
Deel dit bericht:

De Technische Commissie van KF De Wâlden zorgt voor dat samenstelling van de jeugdteams voor
het nieuwe seizoen. Dit gebeurt zo zorgvuldig en eerlijk mogelijk en op basis van de geldende
beleidsuitgangspunten van de vereniging. Ieder jaar wordt dit proces geëvalueerd om te kijken wat
er eventueel beter kan. Dat is de aanleiding geweest om dit jaar een wijziging door te voeren in de
totstandkoming van de D- en C-teams. Hierover wordt u via dit bericht geïnformeerd.

Huidige werkwijze
Uitgangspunt voor de fusievereniging KF De Wâlden is onder andere dat het korfbal behouden moet
blijven in zowel Trynwâlden als Tytsjerk. Ook is afgesproken dat de F-teams t/m de C-teams hun
veldwedstrijden in eigen dorp spelen.

Dit heeft er tot nu toe tot geleid dat bij de vorming van de D- en C-teams in eerste instantie
geselecteerd wordt op locatie en pas in tweede instantie op sterkte. Dus eerst wordt een scheiding
gemaakte tussen teams met spelers uit Trynwâlden en teams met spelers uit Tytsjerk. Als er
meerdere Trynwâlden-teams of Tytsjerk-teams zijn, dan worden deze daarna samengesteld door te
selecteren op sterkte van de individuele spelers.

Behoefte aan verandering
De afgelopen jaren is deze methode van totstandkoming van de D- en C-teams steeds meer onder
druk komen te staan, omdat het op gespannen voet staat met een ander uitgangspunt van KF De
Wâlden, namelijk dat ieder lid op zijn/haar eigen niveau moet kunnen korfballen.
Bij de samenstelling van de teams voor seizoen 2018-2019 zijn we opnieuw tegen dit probleem
aangelopen. Daarom heeft de Technische Commissie, met goedkeuring van het bestuur, besloten
om de wijze van totstandkoming van de D- en C-teams voor het nieuwe seizoen aan te passen.

Nieuwe werkwijze
Het selecteren op locatie wordt geschrapt. De samenstelling van de D- en C-teams vindt – net als bij
de B- en A-teams – plaats op basis van het selecteren op sterkte van de individuele spelers. Dit
betekent dus dat er alleen nog maar ‘gemengde’ D- en C-teams zullen zijn, d.w.z. teams met zowel
spelers uit Trynwâlden als spelers uit Tytsjerk.

De samenstelling van de D-teams zal worden bepaald door Technische Commissie op basis van het
oordeel van de betrokken jeugdtrainers. De samenstelling van de C-teams vindt plaats aan de hand
van selectietrainingen die halverwege juni worden gehouden.

Bovenstaande geldt alleen voor de D- en C-teams en niét voor de F- en E-teams. Daar blijft de huidige
situatie (geen ‘gemengde’ teams) ongewijzigd.

Wedstrijd- en trainingslocaties
Wat betreft de speellocatie geldt dat de D- en C-teams de helft van hun veldwedstrijden op de ene
locatie spelen en de andere helft op de andere locatie. Dus bijvoorbeeld de najaarscompetitie in
Oentsjerk en de voorjaarscompetitie in Tytsjerk.

Over de locaties van de trainingen zijn op voorhand geen afspraken gemaakt. Dat zal door de
jeugdtrainer(s) van de betreffende teams worden bepaald in overleg met de ouders van de spelers.

Voor- en nadelen
We beseffen dat deze nieuwe werkwijze ook nadelen heeft. Er wordt op twee locaties gespeeld en
getraind en dat betekent dat we van de ouders meer inzet en tijd vragen voor het brengen en halen
van de spelers. Daar staat echter tegenover dat de D- en C-spelers ingedeeld zullen worden in een
team dat beter aansluit op hun eigen niveau en dat zal leiden tot meer korfbalplezier en een betere
ontwikkeling als speler. En last-but-not-least denken wij dat dit zal bijdragen aan de eenheid en het
‘wij-gevoel’ binnen onze vereniging.

Jaarvergadering
Het is de bedoeling dat deze wijziging in de totstandkoming van de D- en C-teams blijvend is en niet
eenmalig. Daarom zal dit punt ook geagendeerd worden voor de jaarvergadering van onze
vereniging, zodat alle leden de kans krijgen om zich hierover uit te spreken.

Meer nieuws
Hoofdsponsors