KV De Walden

Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

Al langere tijd hebben wij twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) bij KF de Wâlden.

Wat is de taak/rol van een VCP binnen de vereniging?

Binnen de sportvereniging is de VCP het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of een concreet incident en hier met iemand over wil praten.Vertrouwenscontactpersonen fungeren als eerste o pvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging om preventieve maatregelen te nemen. De VCP heeft dus vooral procedurele en adviserende rol en wordt geacht te handelen volgens het protocol van het NOC-NSF.

Hierbij stellen onze vertrouwenscontactpersonen zich aan jullie voor:

Ypie Mulder

Mijn naam is Ypie Mulder en ik ben jaren actief geweest bij KC Tietjerk als korfbalster, maar ook als jeugdcommissielid en bestuurslid. Na de fusie met DFD betrokken bij KF de Wâlden als supporter en ik draaide mee in het rooster voor de kantine in Tytsjerk. In het dagelijks leven was ik werkzaam voor ziekenhuis Nij Smellinghe als laborante bloedafname, maar sinds 1,5 jaar vermaak ik mij thuis. En dat bevalt ook prima!

Als vertrouwenscontactpersoon hoop ik een bijdrage te leveren aan de veilige en sociale sfeer binnen onze vereniging. Je kunt met mij contact opnemen als je vragen hebt of als er dingen zijn die je niet fijn vindt en graag wil bespreken. Ik denk dan met je mee hoe er op een goede manier binnen de club mee omgegaan moet worden.

Mijn taak in het kort:

  1. Eerste opvang/ laagdrempelige aanspreekpunt.
  2. Doorverwijzen.
  3. Meedenken / uitdragen op het gebied van preventief beleid.

Heb je vragen, schroom niet… Je kunt mij bereiken op t.mulder91@upcmail.nl, maar je kunt mij ook bellen op 06-19022621.

Met vriendelijke groet,

Ypie Mulder


Elze Meinema

Mijn naam is Elze Meinema en sinds kort ben ik, naast Ypie Mulder, vertrouwenscontactpersoon voor KF De Wâlden.

Bij deze wil ik mij graag even voorstellen.

Ik woon samen met mijn 3 kinderen in Gytsjerk. In het dagelijks leven werk ik als Ambulant hulpverlener pleegzorg bij Jeugdhulp Friesland en begeleid ik kinderen, ouders en pleegouders bij het proces rond crisisopvang en korte of langdurige pleegzorgplaatsingen. Een uithuisplaatsing is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van ouder en kind. Uiteindelijk is het doel dat elk kind kan opgroeien binnen een veilige en stabiele gezinssituatie en de kans krijgt om zich binnen zijn/haar mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Wanneer dit binnen het eigen gezin (tijdelijk) niet lukt of mogelijk is dan is het fijn dat er pleeggezinnen zijn die in deze situaties voor het kind en zijn/haar ouders van grote betekenis willen en kunnen zijn. Kortom een veelzijdig en dynamisch beroep waarin ik allerlei situaties tegenkom.

Op dit moment voel ik mij vooral betrokken bij KF De Wâlden als ouder van twee jeugdleden en als liefhebber van de korfbalsport. Ik de DFD-periode ben ik jaren actief geweest als spelend lid en daarnaast heb ik een periode in het bestuur gezeten. Veiligheid en op een plezierige en respectvolle manier omgaan met elkaar is belangrijk binnen onze korfbalsport en draagt bij aan een positieve gezamenlijke sportbeleving of dit nu binnen het speelveld is of daarbuiten. Hierin ligt niet alleen een verantwoordelijkheid bij de club maar vooral bij onszelf als individu.

Als vertrouwenscontactpersoon (VCP) hoop ik hier binnen onze vereniging een bijdrage aan te kunnen leveren. Dus is er een situatie binnen de club die je als naar of vervelend ervaart, of waar je vragen bij hebt en graag eens op vertrouwelijke basis met iemand over wil praten, dan kun je bij mij terecht. Ik wil met je meedenken en samen kunnen we kijken wat helpend zou kunnen zijn of waar je voor eventuele hulp terecht kan.

Dus nogmaals zit je ergens mee of heb je ergens vragen over, blijf er niet mee rondlopen maar neem gerust contact met mij op. Ik ben telefonisch te bereiken op 06-46623910 of via de mail op elzemeinema@gmail.com

Vriendelijke groeten Elze Meinema

 

Onze sponsoren
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies