Organisatie

Het huidige bestuur van KF De Wâlden bestaat uit Lucas Talsma (onafhankelijke voorzitter), Jan Heeg, Richard Adema, Thea Dijk en Susan Silvius. Het bestuur heeft regelmatig contact met de diverse commissies en blijft op die manier op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen KF De Wâlden.

Inmiddels zijn er al diverse samenwerkingsverbanden ontstaan tussen de commissies die van oudsher voor hun eigen club opereerden. Zo is de sponsorcommissie erin geslaagd om gezamenlijk sponsors te vinden voor alle senioren- en juniorenteams van KF De Wâlden. Het doel is ook om de acties die geld in de clubkas moeten brengen, te combineren.

De evenementencommissies hebben ook onderling goed contact. De evenementen zullen vanaf heden verenigingsbreed worden georganiseerd. Dit om de integratie, die tot op heden overigens vlekkeloos is verlopen, nog verder te bevorderen.

Gedurende dit eerste seizoen werken de verschillende commissies verder aan het stoomlijnen en professionaliseren van de samenwerking.

Hoofdsponsors