SBSO: update februari 2018

22 februari 2018
Deel dit bericht:

Onlangs hebben alle leden van KF De Wâlden en VC Trynwâlden een update ontvangen van de acties door Stichting Beheerscombinatie Sportcomplex Oentsjerk. In navolging hiervan nog enkele nieuwsfeiten.

Nieuws van de sponsor-/en fondsencommissie

De sponsor-/fondsencommissie (vertegenwoordigers voet- en korfbal en SBSO) heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten. Zij heeft een bijdrage van € 5.000,- gekregen vanuit het Fonds Coöperatief Dividend van Rabobank Drachten Friesland Oost*. De bijdrage wordt ingezet voor het inrichten van het huidige gedateerde complex zodanig dat gelijktijdig en multifunctioneel gebruik mogelijk wordt door andere verenigingen waaronder de kaatsvereniging en de bij SV Dwarres aangesloten (zaal)sporten.

* Het Fonds Coöperatief Dividend van Rabobank Drachten Friesland Oost is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het Fonds Coöperatief Dividend is een vorm van dividend waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.

Subsidie-aanvraag Iepen Mienskipfûns
Woensdag 10 januari heeft Eric Tanahatoe op verzoek van de sponsor-/en fondsencommissie een ‘pitch’ gehouden bij het Iepen Mienskipsfûns. Met deze enthousiaste presentatie en het indienen van een subsidie-aanvraag hopen we een bedrag te mogen ontvangen voor de herinrichting van de kantine en de bestuurskamers. In maart wordt de subsidie bekend gemaakt.

Ook de subsidie voor het aanbrengen van de LED-verlichting op het hoofdveld is toegekend. Een planning voor aanleg wordt nog gemaakt. De aanvraag voor de overige velden wordt eind 2018 ingediend.

Inmiddels is de commissie gestart met het aanschrijven van verschillende fondsen.

Nieuws van de bouwcommissie

De planning voor de volgende fase is inmiddels rond; vanaf 28 mei tot eind augustus 2018 zullen de werkzaamheden plaatsvinden:

 • renovatie kantine;
 • verwijdering van asbest en realisering brandscheidingen op de 1e verdieping;
 • renovatie van de laatste kleedboxen;
 • verplaatsing van de nooddeur met stalen trap en bordes.

Himmel & Putsje dei

Zaterdag 10 maart vindt er weer een Himmel&Putsje dei plaats.

Hieronder een klussenlijst:

 • Haken van de vegers en blikken ophangen in de vernieuwde kleedboxen;
 • Roosters van de wasemkap naar de wasstraat;
 • Bevestigen deurdranger op de deur naar de sporthal;
 • Sloop van het systeemplafond in opslagruimte;
 • Vervangen cilinders (2) tussen deuren SBSO/sporthal;
 • Aanbrengen deurvastzetters in de kleedboxen;
 • Sponsorbrden langs het veld schoonmaken;
 • Ramen kantine van binnen en buiten schoonmaken.

Vele handen maken licht werk! Je kunt je aanmelden via vrijwilligers.sbso@gmail.com en/of op 10 maart om 8.30 uur in de kantine. Natuurlijk schaften we met z’n allen rond een uur of tien en hopen 12.30 uur het werk weer neer te leggen.

Meer nieuws
Hoofdsponsors