KV De Walden

Kunstgrasvelden KF De Wâlden in Oentsjerk vanaf 2020

7 juni 2020

Beste leden, sponsoren, ouders en andere betrokkenen,

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gelezen, is er toestemming gekomen vanuit de gemeenteraad voor een kunstgrasveld in Oentsjerk. Daar zijn we als KF De Wâlden ontzettend blij mee, niet in de laatste plaats omdat het KNKV de eis heeft neergelegd om in de nabije toekomst vanaf een bepaald niveau op kunstgras te moeten spelen. Maar we beseffen ook dat het best grote gevolgen zal hebben en dat het proces in de laatste fase snel is gegaan.

Via dit nieuwsbericht willen we jullie informeren over hoe het proces is gelopen, waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en wat de komst van het kunstgrasveld in Oentsjerk voor onze vereniging betekent.

Om een beeld te schetsen van het traject, moeten we terug naar hoe het voor de fusie was. De seniorenteams van KV Tietjerk trainden en speelden op grasveld in Tytsjerk, dat gedeeld werd met de kaatsvereniging, DFD speelde op een rubber-ingestrooid kunstgrasveld in Oentsjerk, dat gedeeld werd met de voetbalvereniging. Omdat een rubber-ingestrooid kunstgrasveld niet langer werd toegestaan door het KNKV en om de speellocaties ‘eerlijk’ te verdelen, werd bij de fusie gekozen om de wedstrijden van de seniorenteams op het veld in Tytsjerk te spelen.

Toch was het noodzakelijk om bezig te blijven met de realisatie van een kunstgrasveld. Los van dat het verplicht gaat worden door het KNKV en dat KF De Wâlden één van de weinige korfbalclubs in Nederland op niveau is met natuurgras, zijn kunstgrasvelden altijd beschikbaar, ook in periodes van langdurige neerslag of droogte. Daarnaast vergt het minder onderhoud, geeft het een betere uitstraling aan het imago van de vereniging en stijgt het niveau van trainingen en wedstrijden.

En dus heeft KF De Wâlden altijd het streven gehad om zand-ingestrooide kunstgrasvelden te realiseren. Daarvoor is de mogelijkheid onderzocht in zowel Tytsjerk als Oentsjerk, waarbij de optie in Tytsjerk gekoppeld is aan de komst van een Multifunctioneel Centrum (MFC). De realisatie daarvan is op korte termijn echter niet aan de orde vanwege de slechte financiële positie van de gemeente Tytsjerksteradiel. In Oentsjerk ligt dat anders, omdat het daar alleen een kunstgrasveld betreft én omdat de Stichting Beheerscombinatie Sportcomplex Oentsjerk (SBSO) bereid bleek tot het financieren van de aanleg en het dragen van de financiële lasten (rente, verzekering, e.d.) gedurende de eerste vijf jaar. Dit is tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van KF De Wâlden in november 2019 besproken en toegelicht.

Praktisch gezien betekent de constructie met de SBSO dat KF De Wâlden géén kosten heeft aan het kunstgrasveld en de gemeente de eerste vijf jaar ook niet. Pas in de periode daarna is de gemeente verplicht het eigenaarschap van het kunstgrasveld en de hieraan verbonden financiële lasten over te nemen van de SBSO. De enige verplichting die wij als vereniging hebben, is om met de selectieteams te korfballen in Oentsjerk op het nieuwe kunstgrasveld. Omdat de gemeente positief was over dit voorstel en KF De Wâlden om de eerdergenoemde redenen een kunstgrasveld wilde realiseren, was dit de beste oplossing.

Anders dan in de plannen van de gemeente, is er gekeken of het toch mogelijk was om het kunstgrasveld niet pas in 2021, maar al dit jaar te realiseren. Hoe eerder alles door de gemeenteraad is, hoe meer zekerheid er zou zijn. Daarom is er contact gezocht met de lokale politiek om te onderzoeken of aanleg in 2020 alsnog mogelijk is. Dit heeft geleid tot het indienen van een motie van het CDA en de FNP in de gemeenteraadsvergadering van 28 mei jl. en deze is door de gemeenteraad aangenomen. Hiermee is de realisatie van de kunstgrasvelden in Oentsjerk een feit.
Dit betekent dat er vanaf deze week (begin juni) tot en met augustus gewerkt gaat worden aan de aanleg van het kunstgrasveld, in Oentsjerk, dat op 1 september al in gebruik genomen gaat worden. Op het kunstgras, direct vooraan bij de boomwal, komen twee volledige velden waarbij één veld ook geschikt is om overdwars jeugdwedstrijden te spelen (zie impressie hieronder). De seniorenteams van KF De Wâlden spelen in principe vanaf het seizoen 2020-2021 dus hun veldwedstrijden op zaterdagmiddag in Oentsjerk. De bekerwedstrijden zullen in Tytsjerk gespeeld worden. Ook de jeugdteams – die al in Oentsjerk speelden – spelen zoveel mogelijk op het nieuwe kunstgras, al moet er deels ook nog op gras worden gespeeld en getraind. Voor de jeugdteams in Tytsjerk verandert er in principe niets: zij blijven trainen en spelen op het sportveld in Tytsjerk.
Uiteraard zijn we ontzettend blij met de realisatie en het feit dat het door de gemeenteraad is, aangezien dit een belangrijk onderdeel is voor de toekomst van KF De Wâlden. Anderzijds snappen we ook dat het op korte termijn veel gevolgen heeft voor een flink aantal leden, sponsoren en ouders van onze korfbalvereniging. De korfbalactiviteiten in Tytsjerk blijven, maar worden wel aanzienlijk minder. En dat is anders dan het de laatste decennia het geval is geweest.
Het feit dat er in Tytsjerk op korte termijn geen kans was om een kunstgrasveld te realiseren in combinatie met de noodzaak daarvan, maakte de keuze voor Oentsjerk echter onvermijdelijk. Dat proces is zeer zorgvuldig gebeurd en toegelicht tijdens de ALV’s van 2018 en 2019. Dat de realisatie al deze zomer plaatsvindt, is mooi, maar gaat ook erg snel. Sneller dan wellicht werd gedacht. We zullen als KF De Wâlden er echter voor zorgen dat onze vereniging en de korfbalsport ook zichtbaar blijft in Tytsjerk en omgeving. Dat is namelijk een belangrijk onderdeel van de toekomst van onze vereniging, net zoals de realisatie van het kunstgrasveld dat is.

We hopen jullie met deze toelichting op het proces voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn over het traject, dan kun je uiteraard terecht bij het bestuur.
Hopelijk kunnen we vanaf september net zo veel mensen begroeten langs het veld in Oentsjerk, zoals dat in Tytsjerk ook altijd het geval was. En wil je de vorderingen van de aanleg volgen en hiervan plaatjes zien, hou dan onze social media en website in de gaten.

Rest ons iedereen een fijne zomer te wensen.

Met sportieve groet,

Bestuur KF de Wâlden

Impressie nieuwe kunstgrasveld Oentsjerk
Impressie van het nieuwe kunstgrasveld in Oentsjerk
Onze sponsoren
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies