KV De Walden

Kort verslag visiebijeenkomst KF De Wâlden

24 juni 2019
Vanuit het bestuur is op vrijdag 12 april een visiebijeenkomst georganiseerd om samen met vertegenwoordigers van de commissies en de senioren- en juniorenteams te kijken waar we als vereniging op dit moment staan en waar we de komende jaren aan moeten werken. Deze bijeenkomst stond onder leiding van Jaap Broersma, voormalig districtsvoorzitter en directeur van de KNKV.

In verschillende groepjes is nagedacht over hoe we de vereniging verder kunnen helpen en daarbij zijn twee speerpunten benoemd, namelijk het jeugdbeleid (en in het bijzonder de werving van meer jongetjes bij de jeugdteams) en het vrijwilligersbeleid.
Hieronder staat de ‘opbrengst’ van de bijeenkomst samengevat per speerpunt, met als eerste de ‘algemene’ cultuurwaarden die tijdens de discussie werden genoemd.

Cultuur

Vanuit de groepjes kwamen de volgende cultuurwaarden voor onze vereniging naar voren, in willekeurige volgorde:

 • Gezelligheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Positiviteit (intern en extern)
 • Gezamenlijkheid, iedereen doet mee
 • Familiegevoel
 • Respect
 • Veiligheid

Deze input is voor het bestuur van groot belang omdat daarmee verder inhoud kan worden gegeven aan het versterken van de cultuur als belangrijkste pijler van onze vereniging.

Jeugdbeleid

Met betrekking tot het jeugdbeleid werd een breed scala aan verbetersuggesties genoemd:

 • Kangoeroes: na behalen zwemdiploma benaderen en 3 gratis trainingen aanbieden
 • Overgang Kangoeroes naar F-jes beter begeleiden
 • Implementatie van het jeugdplan
 • Persoonlijke benadering van potentiële leden
 • Scholing en begeleiding van jeugdtrainers (technisch, didactisch)
 • Positie korfbal op basisscholen verbeteren (clinics, gymles, affiches)
 • Trainingen op scholen geven voorafgaand aan het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi
 • Contacten leggen met de buurtsportcoaches (gemeente)
 • Meer gebruik maken van de inzet van ALO/CIOS-studenten
 • Betere aansluiting van junioren op seniorenselectieteams (meetrainen, meespelen) om “afhaken” te voorkomen
 • Welkomstpakket voor nieuwe jeugdleden; beloning aandragen nieuw lid
 • Veel activiteiten voor de jeugd organiseren
 • Meer PR (scholen, studenten)
 • Beter benutten van website en social media
 • Zorg voor goed trainingsmateriaal
 • Richten op werving jongetjes: imago van korfbal verbeteren, korfbaljongetjes die vriendjes benaderen, mannelijke trainer(s) bij jongste jeugd
 • Organiseren beachkorfbal

Vrijwilligersbeleid

Suggesties om het vrijwilligersbeleid van de vereniging gestalte te geven, zijn:

 • Open registratie vrijwilligers (iedereen kan zien wie wat doet)
 • Centraal beheer en matching van vrijwilligers
 • Persoonlijke benadering van leden en ouders voor vrijwilligerswerk
 • Positieve aandacht schenken aan vrijwilligers, zowel individueel als als groep
 • Beschrijvingen van doel en taken van vrijwilligersfuncties maken, inclusief tijdbesteding
 • Voordelen van vrijwilligerswerk voor de vrijwilliger benoemen en promoten
 • Ambassadeurs zoeken ter promotie/enthousiasmering van vrijwilligerswerk
 • Streven naar mond op mond reclame onder (potentiële) vrijwilligers
 • Actieve steun vrijwilligers vanuit bestuur (inclusief opleidingen, voorzieningen, e.d.)
 • Vrijwilligers bij ‘binnenkomst’ goed ontvangen en begeleiden, bij vertrek idem
 • Waardering van vrijwilligers (b.v. in de vorm van een jaarlijkse vrijwilligersactiviteit)
 • Beter benutten van website en social media

Als bestuur kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst met een hoge opkomst en een grote betrokkenheid van de aanwezigen bij het functioneren en de toekomst van onze vereniging. Dit initiatief is zeker voor herhaling vatbaar.

Bovenstaande aandachtspunten en verbetersuggesties zullen binnen het bestuur besproken worden en vervolgens worden omgezet in actiepunten voor de verenigingsonderdelen dat hiermee aan de slag gaan. Tijdens de jaarvergadering in het najaar zal aan de leden worden gerapporteerd over de voortgang.

Bestuur van KF De Wâlden

Onze sponsoren
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies