KV De Walden

Corona update (17 november)

17 november 2020

Mogelijkheden trainen in de zaal

In de persconferentie van 17 november jl. heeft ons kabinet de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lock-down afgelopen 2 weken beëindigd. Hiermee keren we terug naar de maatregelen die ook voor 3 november golden om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan en de cijfers verder te laten dalen. Een einddatum voor deze maatregelen is niet bekend.

Inmiddels heeft de KNKV in nauw overleg met sportkoepel NOC*NSF verduidelijkt wat dit voor de korfbalsport betekent.
Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen blijven sporten, zeker in deze tijd.
Onze leden kunnen daarom gebruik maken van de mogelijkheden die de KNKV hierin biedt.

Wat betekent dit concreet:

Gedragsregels sporthal

 • Het betreden van de sporthal is alleen toegestaan voor spelers en trainers. Voor ouders, begeleiders of andere belangstellenden is toegang tot de sporthal niet toegestaan.
 • De sporthal wordt gezien als publieke binnenruimte. We verwachten dan ook van alle leden van 13 jaar en ouder dat ze bij het betreden van de sporthal een mondkapje dragen.
 • Het mondkapje mag alleen tijdens de trainingen worden afgedaan. Dus voor en na de trainingen mondkapje op.
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten. Kom dus in sportkleding naar de sporthal.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training in de sporthal;
 • Verlaat direct na de training de sporthal.

Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt voor de zaal:

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-jeugd mits deze groep in ruime minderheid vertegenwoordigd is.

Dit laatste is bij KF de Wâlden het geval, dus alle A-jeugd mag meetrainen.

Voor teams in de senioren geldt (zaal):

 • Er mag in groepen van 4 personen gesport worden. Deze viertallen moeten onderling en ten opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden. Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan;
 • De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;
 • De viertallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd in de sporthal zijn;
 • Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten opzichte van elke medesporter;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training.

Extra afspraak KF de Wâlden: Leden komen niet sporten als een gezinslid in afwachting is van de resultaten van een Coronatest. We hebben hier toe besloten om risico’s te minimaliseren.

De volledige richtlijn van KNKV kunnen jullie nalezen op www.knkv.nl/faqcorona/.

Als bestuur willen we benadrukken dat bovenstaande alleen mogelijk is bij strikte naleving van de voorwaarden door allen. Verder respecteren we het uiteraard als meetrainen voor individuele leden niet prettig voelt en ze daarom een andere keuze maken, hier is iedereen geheel vrij in.

De ontwikkelingen omtrent Corona zullen we nauwlettend volgen. Mocht evaluatie van het kabinet aanleiding geven voor een herziening dan zullen we jullie daar over op onze website informeren.

Samen krijgen we Corona onder controle!

Sportieve groet,
Bestuur KF de Wâlden

Onze sponsoren
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies